95
Audios del ENSAYO 12 MARZO
Tema Part Notes Audio
ESCALFAMENT Escolta!
HOLY ONE Ignasi solista Escolta!
Shackles Laura solista + final plorat Escolta!
BOHEMIAN siluetto SOPRANO Escolta!
BOHEMIAN siluetto CONTRALTS Escolta!
BOHEMIAN siluetto galileo+magnifico S+ B + C Escolta!
BOHEMIAN siluetto BAIXOS Escolta!
BOHEMIAN galileo Escolta!
BOHEMIAN siluetto TENORS Escolta!
BOHEMIAN siluetto TOTS Escolta!
BOHEMIAN magnifico oh oh oh C + S + T +B Escolta!
BOHEMIAN sencera Escolta!
MINUT GLÓRIA Mejía Godoy Carmen Prieto Escolta!