171
Audios del 9 Octubre 2018
Tema Part Notes Audio
Escalfament Escolta!
Omtare Escolta!
Every praise - tots Tots Escolta!
Every praise -3veus final Escolta!
Every praise - Nota final Escolta!
Caught up Tots Escolta!
Witness (1) Tots Escolta!
Witness Coreo Coreo Escolta!
Witness Jubilis SCTB Escolta!
Witness (2) Tots Escolta!
This is me Sencera Escolta!
THIS IS ME oh oh oh oh oh oh Escolta!
THIS IS ME look at veus Escolta!
THIS IS ME Tots Escolta!
Compta amb mi uuu Escolta!
Compta amb mi sencera Escolta!
Compta amb mi Contralts Escolta!
COMPTA AMB MI sencera i 2n final Escolta!