175
Audios del ASSAIG 15 OCTUBRE
Tema Part Notes Audio
ESCALFAMENT Escolta!
NOW IS A TIME Escolta!
HOLY ONE Ignasi solista Escolta!
STOMP inici CONTRALTS Escolta!
STOMP estrofa CONTRALTS Escolta!
STOMP estrofa SOPRANO Escolta!
STOMP estrofa TENORS Escolta!
STOMP estrofa BAIXOS Escolta!
STOMP estrofa TOTS Escolta!
STOMP inici+estrofa TOTS + PEU Escolta!
STOMP inici+estrofa TOTS Escolta!
STOMP inici+estrofa TOTS Escolta!
STOMP senera TENORS Escolta!
AWESOME GOD miriam solista Escolta!
GIANTS sencera Escolta!
MINUT GLÓRIA Joan Dausà Anna Cantori Escolta!