181
Audios del ASSAIG 25 FEBRER-CARNESTOLTES
Tema Part Notes Audio
OMTARE Escolta!
LIGHT IN THE HALLWAY sense solista Escolta!
LIGHT IN THE HALLWAY a capela Escolta!
LIVE inici TOTS Escolta!
LIVE segona estrofa TOTS Escolta!
LIVE jesus Sop Ten Baix Cont Escolta!
LIVE jesus TOTS Escolta!
LIVE we speak life SOPRANOS Escolta!
LIVE we speak life TENORS Escolta!
LIVE we speak life CONTRALTS Escolta!
LIVE we speak life TOTS Escolta!
LIVE sencera Escolta!
MINUT GLÒRIA Hila Escolta!