174
Audios del ASSAIG 26 MARÇ – ARETHA
Tema Part Notes Audio
THINK tenors I baixos Escolta!
THINK mezzocontralts Escolta!
THINK Soprano Escolta!
THINK MEZZOsoprano Escolta!
RESPECT Baixos Escolta!
RESPECT Contralts Escolta!
RESPECT Mezzos Escolta!
RESPECT Sopranos Escolta!
RESPECT Tenors Escolta!
NATURAL WOMAN Contralts i tenors Escolta!
NATURAL WOMAN Mezzos Escolta!
NATURAL WOMAN Sopranos i Baixos Escolta!
SAY A LITTLE PRAYER Contralts i Tenors Escolta!
SAY I LITTLE PRAYER Mezzos Escolta!
SAY I LITTLE PRAYER Sopranos i Baixos Escolta!