179
Audios del ASSAIG 4 FEBRER-LIVE
Tema Part Notes Audio
ESCALFAMENT RAMAIA Escolta!
SPEAK TO ME CORAL Escolta!
LIVE papapa soprano i tenors Escolta!
LIVE papapa mezzos Escolta!
LIVE papapa contralts i baixos Escolta!
LIVE papapa lletra soprano i tenors Escolta!
LIVE papapa lletra contralts i baixos Escolta!
LIVE papapa lletra TOTS Escolta!
LIVE primera estrofa tots Escolta!
LIVE revival Escolta!
LIVE papapa 2a estrofa tots Escolta!
LIVE live i jesus tots Escolta!
LIVE muntada contralts Escolta!
LIVE muntada sopranos Escolta!
LIVE muntada mezzosoprano Escolta!
LIVE muntada mezzocontralts Escolta!
LIVE muntada tenors Escolta!
LIVE muntada baixos Escolta!
LIVE sencera tots Escolta!