221
Audios del Assaig UNITY
Tema Part Notes Audio
Satan Inici Tots Escolta!
Satan S Escolta!
Satan C Escolta!
Satan Homes Escolta!
Satan 3 veus Tots Escolta!
Satan Guilty S C Escolta!
Satan Frase final S C H Escolta!
Satan UUUUU Unisó Escolta!
Satan Sencera Escolta!
Good bless 1a frase S C H Escolta!
Good bless 2a frase S C H Escolta!
Good bless each eh eh Escolta!
Good bless 3a frase S Escolta!
Good bless 3a frase C Escolta!
Good bless 3a frase H Escolta!
Good bless Pujada nota Escolta!
Good bless Estructura Escolta!
Good bless Sencera Escolta!
Speak to me Inici Escolta!
Speak to me Hear me Escolta!
Speak to me Hear me S C H Escolta!
Speak to me you promise S Escolta!
Speak to me lonely C Escolta!
Speak to me Homes Escolta!
Speak to me Sencera Escolta!
HAKUNA MUNGU S C H Escolta!
I M CHASING S C H Escolta!
I M CHASING More and more Escolta!
I M CHASING 1a part Escolta!
I M CHASING 2a part S C H Escolta!
I BELIEVE Tots Escolta!