207
Audios del CONCERT SANT ANTONI 2019
Tema Part Notes Audio
LORD YOU ARE GOOD Escolta!
SPEAK TO ME Escolta!
SATAN Conxita solista Escolta!
TAKE ME BACK Eva i Miriam solistes Escolta!
WITNESS Conxita solista Escolta!
HOLY ONE Ignasi solista Escolta!
COME ALIVE Uri i Felius solistes Escolta!
LET IT'S SHINE Núria Aguasca solista Escolta!
COMPTA AMB MI Miriam solista Escolta!
THIS IS ME Eva solista Escolta!
EVERY PRAISE Escolta!
LORD YOU ARE GOOD Escolta!
TOTAL PRAISE Escolta!