Martes, 17 / 07 Hora: 21:30h Casal Loiola – Balmes, 138 Reserva de entradas: shop@twocatspelgospel.com Taquilla inversa